T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KADIKÖY - İstanbul Anadolu Lisesi

Tanınmış Mezunlarımız

0MELİH CEVDET ANDAY  (1915 - 2002 / Şâir ve yazar)  (Okulumuzun Kadıköy Ortaokulu olduğu dönemde okumuştur.) Kadıköy 35. İlkokulu (1928), Kadıköy Ortaokulu (1931) ve Ankara Gazi lisesi’ni (1936) bitirdi.

Günümüz şâir ve yazarlarındandır. Orhan Veli Kanık ve Oktay Rıfat Horozcu ile beraber Garip Akımını 3 önemli isminden biridir. Varlık, Ses, Yediltepe, Yaprak, Papirüs, Yeni Dergi vb. gibi dergilerde şiirle­ri çıktı.

Şiirleri: 1. Garip,. Rahatı Kaçan Ağaç. Telgrafhane (1952), 4. Yanyana (1956), 5. Kolları Bağlı O İde s us (1963), 6. Göçebe Denizin üstünde (1970), 7. Teknenin Ölümü (1975) (1976, Ye­di Tepe Şiir Ödülü), 8.. Sözcükler (Bütün şiirleri 1978) (Se­dat Si mavi Ödülü), 9. Ölümsüzlük Ardında Gılgamış (Yeni şiirleri, 1981).

Tiyatro eserleri: 1. Içerdekiler (1965), 2. Mika­donun Çöpleri (1967), (1967-68 İlhan İskender Ödülü) 3. Dört oyun (Yarın Başka Koruda, Dikkat Köpek Var, Ölüler Konuş­mak İsterler, Müfettişler, 1972).

Romanları : 1. Aylaklar (1965, 1977), 2. Gizli emir (1970) (TRT Sanat Ödülü), 3. İsa’nın Gün­cesi (1974), 4. Raziye (1975).

 

 0

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ   12 Ocak 1905’te İstanbul’da Kadıköy’de doğdu. (Okulumuz Kadıköy Sultanisiyken burada okumuştur.) Orta öğrenimini Kadıköy ve İstanbul sultanilerinde yaptı. Buradan mezun olunca Askeri Terbiye’ye yazıldı. Daha sonra İstanbul Darülfünunu (Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’ne yazıldı. Bu fakülteden 1930 yılında mezun olunca, Türkiyat Enstitüsü’nde, hocası Köprülüzade M.Fuat Beyin asistanı oldu.

Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki görevinde 17 yıl çalıştıktan sonra 1969’da emekliye ayrıldı. Atsız, 11 Aralık 1975’te vefat etti.

 

 

 

0MÜNİR NURETTİN SELÇUK    (Bestekar) 1900´de İstanbul´da  doğdu..  1907´de Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi´ni bitirip Kadıköy Sultanîsi´ne yazıldı. Aynı yıl Dar-ül Elhan´a da girdi.

Ailesinin ısrarı ile öğrenim için gittiği Macaristan’dan 1917 yılında geri döndü, bestekârlığa 1920 yılında Tevfik Fikret’in “Bu bir terânedir” şiirine yaptığı bir besteyle başladı. İkinci olarak “Sensiz ey şûh gözlerim avâre kalbim ağlıyor” güfteli şarkısını besteledi ve bu iki eserden sonra yirmi yıl süreyle beste yapmadı.

Münir Nurettin, eski okuyuşla yeni anlayışı birleştirerek 1928’de ilk plaklarını yaptı. Paris’e giderek ses tekniği konusunda öğrenim gördü. Ses tekniği eğitimi görmüş ilk Türk müziği ses sanatçısıdır. 19. yüzyıl İtalyan opera şarkıcılığının izlerini taşıyan icra üslubu "Bel Canto"dan etkilendi.

Türk müziği tarihinde tek başına konser verme geleneğini getirdi. Konserlerde frak giyen ve ayakta şarkı söyleyen, aynı zamanda koro eşliğinde solo okuma geleneğini de ilk kez uygulayan sanatçı o oldu. Batıdan gelen opera, tango gibi etkileri, kendi Türk müziği okuyuş üslubuna dahil etti. Beste çalışmalarına asıl 1940-1941 yıllarından sonra başladı. 27 Nisan 1981´de  vefat etmiştir.

 

0

CEVDET ÇAĞLA (1900 İstanbul-1988 İstanbul), Klasik Türk Müziği bestecisi. Beykoz ilkokulundan sonra , Kadıköy Sultanisi’nde okudu. Kadıköy Sultanisi’nde okurken Münir Nureddin Selçuk’la tanışarak arkadaş olmuştu “Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu”nda okuduğu sıralarda, Maarif Nezareti’nin açtığı bir sınavı kazandı. Batı musikisini öğrenmek, öğretmen olmak için iki buçuk yıllığına 1916 yılında Berlin’e gitti. 1918’de döndü.
Darüttalim-i Musiki Cemiyeti’ne girdi. Orada ders veren hocalardan yararlanarak bilgisini ve uslubunu zenginleştirdi.Cevdet Çağla, kıymetli bir keman üstâdı ve icrâcısı olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir bestekârdır.Temiz icrâsı, klâsik uslûbu, eşlik etmedeki ustalığı, yaptığı taksimlerdeki üstün geçki tekniği ile usta keman san´atkârlarındandı. Alışılmamış perdeleri kullanarak yaptığı sürprizli geçkileri ile tanındı. Yirminci yüzyıl Türk mûsikîsinin en dikkate değer bestekârlarındandır. Geleneğe bağlı şarkı bestekârları arasında ustalıklı, başarılı, ifâdeli eserler besteledi. Klâsik geleneklere bağlı olmakla berâber, eserlerinde zevkli, yadırganmayan bazı yenilikler de uyguladı. Yüz kadar eseri biliniyor. 22 Şubat 1988 tarihinde İstanbul´da vefat etti.

 

 

0AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)  Cumhuriyet edebiyatımızın şair ve yazarlarındandır. 4. İlk öğrenimini Kudüs´te bir Fransız okulu olan Kudüs Frers Okulu´nda tamamlamıştır. lise öğrenimini Kadıköy Sultanisinde tamamlamıştır Yüksek Öğretmen okulu imtihanını kazanarak iki yıl İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü´ne devam etmiştir. 1930´da Gazi Eğitim Enstitüsü´ne edebiyat Öğretmeni olarak atandı.

1934´te Yüksek Öğrenim Genel Müdürü oldu. 942´de Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine atandı ardından Adana ve Urfa milletvekili oldu.

1948´de Devlet Konservatuarı´na, 1949´da Paris Kültür Ateşeliğine atandı; daha sonra UNESCO ( Uluslararası Çocuk Yardımlaşma Derneği ) Yürütme Komitesi Türk Delegesi oldu. 1951´de Galatasaray Lisesinde,1953´te İstanbul Konservatuarında görevlendirildi. 1957´de Güzel Sanatlar Akademisinde estetik dersleri verdi; İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünde ve İstanbul Radyosunda folklor öğretmenliği yaptı. 25 Temmuz 1967´de İstanbul´da öldü ve Zincirli kuyu mezarlığı´na defnedildi.

 

0

TAHSİN BANGUOĞLU (1904) Lise eğitiminin son yıllarında okulumuzun adı Kadıköy Sultanisiyken okulumuzda okumuştur. 1904 yılında bugün Yunanistan sınırları içinde yer alan Drama’da doğdu. Yüksek öğrenimini İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü´nde tamamladı. DTCF´ye Türk Dili doçenti olarak atandı.
1948-1950 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı, 1943-1950 yılları arasında Bingöl Milletvekili, 1961-1968 yılları arasında Edirne Senatörü oldu1960-1963 yıllarında Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanlığı yaptı. Çalışmalarıyla, Türk dilinin kurallarının belirlenmesi ve sorunlarının çözümüne katkı sağladı. 1989 yılında İstanbul’da öldü.

 

 

 

0

ESAT MAHMUT KARAKURT (1902, İstanbul - 15 Temmuz 1977, İstanbul), özellikle "Kadın İsterse"  romanıyla tanındı. Kadıköy Sultanisi´ni, İstanbul Diş Hekimliği Okulu´nu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi´ni bitirdi.

Avukatlık, gazetecilik, Galatasaray Lisesi´nde Türkçe öğretmenliği yaptı. TBMM X. ve XI. Dönem Şanlıurfa milletvekilliği ile Cumhuriyet Senatosu Şanlıurfa Üyeliği (15 Ekim 1961 - 5 Haziran 1966) yapmıştır. Küçük öyküler yazdı. Ama daha çok çoğu sinemaya uyarlanan, olaya dayalı aşk ve serüven romanlarıyla ün kazandı. 1977´de ölen yazar Zincirlikuyu mezarlığı´nda defnedildi.

 

 

ORD. PROF. DR. NİHAT SAYAR ( 1908 -  1978 ) okulumuzun adı Kadıköy Sultanisiyken orta okul ve liseyi burada okudu.

Türkiye’nin en eski İşletme eğitim kurumlarından olan İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret okulunun ve sonraki adı ile İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin 1939-1978 yılları arasında, en uzun süreli müdür ve başkanı oldu. Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar üniversiter bir yüksek öğretim kurumuna dönüştürdüğü Akademi’ye üniversite statüsü kazandırdı. Bir kalp krizi sonucu 15 Nisan 1978 günü vefat etti.

 

Ord. Prof. FERİDUN ARISAN (1907- Temmuz 1984)

1907 yılında İstanbul´da doğdu. Kadıköy Sultanisi´nde orta öğrenimi tamamladıktan sonra, Yüksek Mühendis Mektebine girdi.1931 yılında mezun olduğu okula asistan olarak girdi, 1942 yılında Profesör unvanı verildi.

1948-1950 yıllarında İnşaat Fakültesi Dekanı ve 1955 yılında Ordinaryüs Profesör oldu.

Üç ciltlik " Yapı Statiği" ve dört ciltlik "Mukavemet Tatbikatı" adlı eserleri bulunmaktadır.

 

TAHSİN DEMİRAY (d. 1903, İstanbul - ö. 25 Haziran 1971, İstanbul), Türk yayıncı ve siyasetçi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve en önemli yayıncılarından birisidir.. Ülkede çocuk dergiciliğinin gelişmesinde etkili olmuştur.XII. dönem İstanbul milletvekilliği yapmıştır.

1919 ‘ da Kadıköy Sultanisi’ni bitirdikten sonra Milli Mücadele’ye katıldı “Yeni Yol” ve “Resimli Mecmua” adlı dergileri çıkardı. 1925 yılında Türkiye Yayınevi’ni kurdu. Harf Devrimi’nin ardından yeni alfabeyi basma imtiyazını aldı ve Latin harfleriyle basılmış ilk “Alfabe”yi yayımladı. Türkiye’de çocuk dergiciliğinin gelişmesine katkıda bulundu.

 

MEHMET BESİM DARKOT (1903-1971)  Türkiyenin ilk coğrafyacılarındandır. Kadıköy Sultanisinden sonra muallim mektebinde okudu.Çalışmalarını Türk Coğrafya Dergisi, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi ve İslam Ansiklopedisi’nde yayınladı. Özellikle Türkiye’nin coğrafi bölgeleri, nüfus hareketleri ve kentleşme, kentlerin ekonomik coğrafyası, üzerinde çalışmalar yaptı. Türkiye İktisadi Coğrafyası adlı bir eseri vardır (1963).

 

 

KENAN EVREN

İstanbul Anadolu Lisesi arşivinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e ait 20.06.1934 tarihli tasdikname kaydıdır.

0000

Kadıköy Ortaokulu’na 11.09.1933 tarihinde kayıt olan Türkiye Cumhuriyeti 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren 20.06.1934 tarihinde nakil için tasdikname almıştır.

1933-1934 Öğretim Yılında Kadıköy Ortaokulu’nda eğitim gören Kenan Evren’in adı 05.04.1983 tarihinde Kadıköy Lisesine verilmiş ve okulun yeni adı Kenan Evren Lisesi olarak değiştirilmiştir.

 

AJDA PEKKAN

0

 

Türkiye’nin en uzun soluklu popüler kültür simgelerinden biri olan Ajda Pekkan 1960’lı yılların başında okulumuz Kadıköy Ortaokuluyken Lise bölümünde bir müddet öğrenim gördükten sonra tasdiknamesini almıştır.

 

 

 

 

SERKAN ACAR

0

Fenerbahçe Spor Kulübünde uzun yıllar formasını giyen (1967-1978), kaptanlığını, bir dönem de menajerliğini yapan ve şu anda İdari İşler Koordinatörlüğü ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu Genel Müdürlüğünü yapan Serkan ACAR 1963-1964 eğitim ve öğretim yılında okulumuz Kadıköy Ortaokuluyken Lise bölümünde bir müddet öğrenim gördükten sonra tasdiknamesini almıştır.

 

 

 

 

 ATİLLA KIYAT

0

Emekli Koramiral ve Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi Atilla KIYAT 1960’lı yılların başında okulumuz Kadıköy Ortaokuluyken Lise bölümünde bir müddet öğrenim gördükten sonra tasdiknamesini almıştır.

 

 

 

 

 AYŞE KULİN

0

Yazar Ayşe KULİN, kaleme aldığı biyografik eserleri ve romanlarıyla çok okunan yazarlardan biri olmuş ve birçok ödül kazanmıştır. Ortaöğrenimine 1960’lı yıllarda Kadıköy Ortaokulunda başlamış ve tasdiknamesini almıştır.

 

 

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.04.2013 - Güncelleme: 23.10.2018 18:21 - Görüntülenme: 14791
  Beğen | 8  kişi beğendi