T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KADIKÖY - İstanbul Anadolu Lisesi

Veli ve Öğrenciler için uyulması gerekli konular hakkında bilgilendirme

Veli ve Öğrenciler için uyulması gerekli konular hakkında bilgilendirme yazımız

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ

İstanbul Anadolu Lisesi

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Veli ve Öğrenciler için uyulması gerekli konular hakkında bilgilendirme,

I – Devam-Devamsızlık

Öğrencinin okula devamı esastır.

a) Özürsüz devamsızlığı 10 günü aşan öğrenci notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü ve özürsüz devamsızlığın toplamı 30 günü aşamaz. Mazeret kağıdı ve/veya rapor getirilmesi durumunda öğrenci özürlü devamsızlık yapmış sayılır.
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

b) Mazeret kağıdı ve/veya rapor getirilmesi durumunda öğrenci özürlü devamsızlık yapmış sayılır. Tüm devamsızlıkların belgelendirilmesi önerilir. 1 veya 2 günlük devamsızlık gerekçe belirtilerek veli tarafından imzalanacak mazeret kağıdıyla veya raporla, 2 günden fazla veya sınav gününde yapılan devamsızlık ise, mutlaka rapor ile 5 gün içinde belgelendirilir; mazeret kağıtları ve raporlar müdür yardımcılarına, teslim edilir.


Girilemeyen sınavın notunun “0” olmaması için raporların resmi veya özel tam teşekküllü hastanelerden ya da Aile Hekimliğinden alınmış olması zorunludur. Özel doktor raporları tasdikli olsa bile geçerli değildir. 5.gün bayram ve resmi tatil günü ise öğrenci okulun açıldığı ilk gün raporunu getirmek zorundadır. Sömestr ve okulun özel tatil günlerinde okul idaresi açık olduğundan bu tür belgelerin okula teslimi için öğrenimin başlaması beklenmez. Uzun süreli rahatsızlıklarda okulun bilgilendirilmesi esastır.


MEB yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi uzatılabilir” maddesinin uygulanabilmesi için velinin okula gelerek müdür yardımcısıyla görüşmesi ve gecikmenin sebebini açıklayan bir dilekçe ile mazeret kağıdı ve/veya raporu okul idaresine teslim etmesi gerekir. Dilekçe okul idaresi tarafından değerlendirilir, işlem buna göre yapılır.

c) Herhangi bir sebeple bir sınava giremeyen öğrencinin telafi sınavı, Öğretmenin uygun gördüğü  günlerde okul içinde yapılır. Öğrencinin sınavı okula geldiği günden itibaren ilk sınav gününde uygulanır. Öğrencinin yönetmeliğe uygun raporu zamanında getirmemesi durumunda bu sınav geçersiz sayılır. Gün içinde okula gelmeyen öğrenci sadece telafi sınavına veya okul çıkış saatinden sonra düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere okula gelemez.

d) Eğitim - öğretim saat 08.15’de başlar. Öğrenci en geç saat 08.10’ da okulda olmalıdır. Okula geç gelen öğrencinin sınıfa girebilmesi için nöbetçi müdür yardımcısından sınıfa kabul kağıdı alması gerekir. Geç kalma ilk dersten sonra ise öğrenci sınıfa alınır ancak yarım gün devamsız sayılır. Beşinci dersin bitiminden sonra okula gelen öğrencilerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Sabah geç gelmeler için mazeret kağıdı kabul edilmez. (Sabah kan analizi, erken saatte vize randevusu vs. önceden haber verilmek ve belgelendirilmek koşuluyla bu kapsamın dışındadır.)

e) Özürsüz ve izinsiz olarak devamsızlığı ve geç gelmeyi alışkanlık haline getiren öğrencinin gerektiğinde ilk derse girmesine izin verilmez ve bu davranışıyla ilgili Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ancak, bu hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaması için veli önceden bilgilendirilerek 5 kez geç gelen öğrencinin bir, 10 kez geç gelen öğrencinin iki saat okulda kalarak etkinlikte bulunması yöntemi kullanılır. Yıl içinde toplam geç sayısının 15 olması durumunda öğrenci ve aile, okul idaresi tarafından yazılı olarak uyarılır. 20 kez geç kalma durumunda ise öğrencinin davranışı Disiplin Kurulunda değerlendirilir.


Okulda bulunduğu halde, gün içinde izinsiz olarak bir veya daha fazla derse/etkinliğe girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır ve öğrencinin davranışı Disiplin Kurulunda değerlendirilir.


Okul servisinin özel bir sebeple okula geç gelmesi durumunda ise öğrenciye sınıfa giriş kağıdı verilir ancak durum yukarıda belirtilen kapsamda değerlendirilmez.

f) Okula gelen öğrenci özel durumlar dışında ders bitimine kadar okulda kalır. Bu nedenle randevuların (doktor, vize vs.) çok zorunlu olmadıkça okul saatleri içinde alınmaması, alınmak zorunda kalındıysa çıkış isteğinin en az bir gün önceden veli tarafından dilekçe ile okula bildirilmesi gerekir. Dilekçenin kabul edilmesi durumunda, öğrenci yarım gün devamsız sayılır.

g) Öğrenciler teneffüs sırasında veya ders sırsında rahatsızlandıklarında müdür yardımcılarına gidebilirler. Bu tür durumlarda öğrencinin ders öğretmeninden izni ile bir öğrenci eşliğinde gitmesi gerekir.


müdür yardımcıları gerekli görürse öğrenciyi kontrol altında tutar veya öğrencinin eve gönderilmesine karar verir. Bu durumda veli aranır ve izinli sayılan öğrenci sadece velisine teslim edilir. Öğrencinin okul idaresinin bilgisi dışında veliyi çağırması uygun değildir.

h) Sınav öncesi sınav hazırlığı ileri sürülerek devamsızlık yapılması eğitimdeki düzen ve programlı olma anlayışına engeldir. Ayrıca diğer öğrencilere istenmeyen bir örnek oluşturması nedeniyle de onaylanamayacağından velilerimizin bu konuya özen göstermesi beklenir.

II- Sınıf Geçme ve Değerlendirme
Başarı için öncelikle yönetmelik koşullarını tanımak ve çok iyi değerlendirmek gerekir.

a) Okul yaşamını ilgilendiren tüm bilgiler okul internet sitesinde yayınlanmaktadır. Öğrencilerin devam devamsızlık durumunun ve notlarının, dönem sonunda karne verilmesi beklenmeden, e-okul veli bilgilendirme sisteminden veya veli şifresiyle okul internet sitesinden düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.

b) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; o dersten iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 ya da birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gereklidir.


Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır.

c) Lise sınıflarında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler sınıflarını doğrudan geçerler. Bu sınıflarda Dil Anlatım dersi yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derstir. (baraj ders)
Baraj dersten başarılı olmak koşuluyla, zayıf notu bulunsa bile yıl sonunda ağırlıklı puan ortalaması en az 50 olan öğrenciler ortalama ile sınıf geçerler. Doğrudan veya yıl sonu başarı puanı ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ders kesiminde puan ortalaması 50’nin altında olup, 4 ve daha fazla başarısız notu olan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Alt sınıflar dahil toplam 6 ’dan fazla sorumlu dersi bulunanlar sınıf tekrarı yapar. Sorumluluk o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar. Sorumluluk sınavları birinci ve ikinci dönemin ilk haftasında olmak üzere yılda iki kez yapılır.


Bu uygulamalar Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği maddeleri doğrultusundadır. İlgili yönetmelikte değişiklik olması durumunda veli ve öğrenciler bilgilendirilir.

d) Öğretim yılı sonunda
Derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden;


70. 00-84 .99 arasındakiler Teşekkür belgesi,


85.00 ve daha yukarı olanlar Takdir belgesi ile ödüllendirilir.


III-Üniforma

Üniforma bireyin sorumlulukları ile ilgili davranışını gösterir. Bu nedenle okulumuz öğrencilerinden beklenen sadeliğe ve üniforma anlayışına özen göstermeleridir.

a) Erkek öğrencilerin üniforması:

Siyah kanvas tarzı okul pantolonu .Uzun ya da kısa kollu beyaz polo tişört (soğuk günlerde polonun içine giyilecek tişörtün mutlaka beyaz olması gerekmektedir.)  fermuarlı yün triko veya kapüşonlu fermuarlı sweat shirt (Bu seçeneklerden herhangi biri, soğuk günlerde herhangi ikisi kullanılır.)
Koyu ve tek renkli, kapalı ayakkabı veya bot

Kız öğrencilerin üniforması:

Siyah kanvas tarzı okul pantolonu Uzun ya da kısa kollu beyaz polo tişört (soğuk günlerde polonun içine giyilecek tişörtün mutlaka beyaz olması gerekmektedir.) siyah V yaka kazak veya fermuarlı triko veya kapüşonlu fermuarlı sweat shirt veya  (Bu seçeneklerden herhangi biri, soğuk günlerde herhangi ikisi kullanılır.)

Öğrenci , okul giriş - çıkışında ve okulun içindeki tüm alanlarda -sınıf, koridor, kantin, kütüphane, bahçe vb.- üniforma ile olmak zorundadır.
Bu kurallara uyulmadığında uygun olmayan kıyafetler aileye bilgi verilerek okul idaresince alınır ve dönem sonunda geri verilir.

b) Boyalı saç, makyaj, renkli oje okula uygun değildir. Herhangi bir nedenle okula uygun olmayan bir tarzda gelen öğrenci, sabah derse girmeden önce gerekirse kantinden de alabileceği malzemeyi kullanır ve dersine hazır girer. Öğrencinin sabah 8’den sonra bir idareci veya öğretmen tarafından görülmesi durumunda ise, öğrenci hemen ilk teneffüste derse hazır duruma gelir, bu durum müdür yardımcısı tarafından kayda geçirilir Öğrencinin bu prosedürü bilerek uzatması bir sonraki derse geç girmesine neden olursa, öğrenci okula geç gelmiş sayılır.

c) Erkek öğrencilerin okula kısa saçlı ve tıraşlı olarak gelmesi beklenir. Herhangi bir nedenle okula tıraşsız gelen öğrenci, sabah derse girmeden önce kantinden tıraş seti satın alır ve dersine hazır girer. Öğrencinin sabah 8’den sonra bir idareci veya öğretmen tarafından görülmesi durumunda ise, öğrenci hemen ilk teneffüste tıraş olur; bu durum müdür yardımcısı tarafından kayda geçirilir. Öğrencinin bu prosedürü bilerek uzatması bir sonraki derse geç girmesine neden olursa, öğrenci okula geç gelmiş sayılır.

d) Hızma, piercing, yüzük, kolye, bilezik , rozet ve herhangi bir simge içeren takılar ile okula gelinmez. Kız öğrenciler sade küçük tek bir küpe takabilir, erkek öğrencilerin okulda küpe takması uygun değildir. Bu kurallara uymayan öğrencilerin takıları okul idaresince alınır ve dönem sonunda geri verilir.

IV- Davranışlar
Her öğrenci kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde tüm davranışlarından sorumludur.

Bu iç yönetmeliğe temel olan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Onuncu Kısım Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler bölümünün de okunması önerilir.
1-Okul alanların kullanımı

a) Çevre bilinci yüksek öğrenciler yetiştirirken öncelikle yakın çevremize önem vermemiz gerekir.
Sınıflar, kantin, tuvaletler vb. düzenli olarak personel tarafından temizlenir. Ancak ortak alanların, kişisel dolapların düzeni ve temiz tutulması öncelikle öğrencilerin sorumluluğundadır.
Sınıf içinde ilgili derste kullanılmayan eşyaların sıranın içinde ya da öğrencinin çantasında bulunması gerekir. Yerler ya da ortak alanlar kişisel eşyaların konması için uygun değildir.

b) Öğle teneffüsünde havalar güzel ise sınıfların öğrenciler tarafından boşaltılarak havalandırılması sağlanır. Kantin tüm öğrenciler tarafından kullanılabilir ancak her birinde bulunan ürün seçenekleri farklıdır.

c) 10-11.sınıf öğrencileri sırayla nöbetçi öğrenci olarak görevli olup, nöbetçi öğretmene ve idareye her konuda yardımcı olmakla yetkilidirler.

2-Akademik dürüstlük ve bilişim
a) Öğrenciler telefon, video kamera ve benzeri elektronik aletleri -kantin, bahçe, kütüphane dahil- okul içinde kullanamazlar, kapalı konumda tutarlar. Telefon etmek isteyen öğrenci müdür yardımcılarının veya okul rehber öğretmenlerinin izniyle okulun telefonlarını ya da onların yanında kendi telefonlarını kullanabilir. Telefonlar, sabah birinci zilden itibaren derslerin sonuna kadar, telafi sınavları ve törenler süresince kapalı kalır.


Cep telefonu veya benzeri aletler izinsiz olarak fotoğraf ve/veya video çekme amacıyla kullanılamaz. Özel günlerde fotoğraf makinelerinin, video kameraların vb. aletlerin kullanımı müdür yardımcısının iznine bağlıdır.


Öğrenci bu araçlardan birini kullanırken ilk kez görüldüğünde söz konusu araç alınır ve  sonra veliye imza karşılığı teslim edilir.

b) Sınıftaki tüm bilişim aygıtları, akıllı tahtalar öğretmenlerin gözetiminde sadece ders amaçlı kullanılır. Sınıflardaki çoklu elektrik prizleri derslerde kullanılan bilişim aygıtlarını şarj etmek içindir.

g) Sınavlar öncesi, dersin öğretmeni tarafından aksi belirtilmediği sürece öğrencilerin telefonları ve tüm elektronik cihazları, o sınıfa ait kutuya bırakılır ve sınav sonunda iade edilir.

h) Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca okul bilgisayarlarından ve kişisel bilgisayarlardan uygun olmayan sitelere girilmesi, bu bilgisayarların eğitim amacı dışında kullanılması, okul bilgisayarlarına program ya da dosya yüklenmesi kesinlikle yasaktır.

3-Spor etkinlikleri

a) Spor, gezi, maç v.b. etkinlik öncesinde, okul tarafından bir yazı ile mutlaka velinin izni alınır. Velinin bilgisi veya yazılı izni olmadan gezi düzenlenmez.

b) Öğrencinin bireysel olarak katıldığı kulüplere bağlı spor yarışmaları için gereken izinlerde okul idaresiyle önceden görüşülmesi esastır.

c) Sağlık sorunları nedeniyle öğrencinin Beden Eğitimi dersinden bir süreliğine ya da yıl boyu raporlu olması gerektiğinde, rapor tam teşekküllü hastaneden alınmalıdır. Raporlu öğrenci derse hazır gelir, yıl sonu notu dersle bağlantılı yaptığı çalışmalara ve ödevlere göre verilir.

d) Teneffüslerde ve herhangi bir sebeple bahçenin dolu olduğu zamanlarda güvenlik sebebiyle bahçede futbol oynanmaz. Okulun spor sahaları bu spor dalı için uygun olup, spor sahalarında ayakkabısız top oynamak yasaktır.

4-Genel
a) Okul saatlerinden sonra okulda kalarak öğretmen gözetimi dışında çalışma yapacak öğrenciler müdür yardımcılarını bilgilendirmek zorundadırlar.

b) Okul eşyasına bilerek zarar veren öğrenciye Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Zarar öğrenci tarafından ödenir.

c) Okuldaki tüm etkinlikler, eğlenceler okul idaresinin izniyle yapılır. Öğrenciler okulun farklı alanlarına (sınıf, bahçe vb.) önceden izin almaksızın hiçbir afiş vb. asamazlar, izin aldıkları etkinliğin kapsamının dışına çıkamazlar. Bu etkinlikler okul malına ve/veya okul öğrencilerine zarar verir bir nitelik içerirse ya da etkinlik sırasında Disiplin Yönetmeliğine aykırı bir durum gerçekleşirse söz konusu öğrenciler için Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

d) İstanbul Anadolu Lisesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin kutlamalarını okul yönetiminin onayı ile sürdürmeleri kurumsal bir sorumluluk olup insana, çevreye ve okul eşyalarının korunmasına yönelik okul ilke ve temel düşünceleri ile bağıntılıdır.
Bu nedenle birlikte olunacak mezuniyet eğlencelerinde öğretmenlere, personele, diğer seviyelerden öğrencilere karşı saygılı olunmalı; bu eğlencelerde havai fişek, renkli toz, yağlı boya, sıvı ya da amaçları dışında kullanılan besin ürünleri vb. hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Kutlama sadece kurum içerisinde yapılır.
Yönetimle birlikte belirlenen çerçeveden çıkılması ve yönergelere uyulmaması halinde, diploma töreninin sadece idarî bir formaliteye indirgeneceği bilinmelidir.

e) Sigara, alkol vs gibi zararlı maddeleri okul içinde ve çevresinde kullanmak yasaktır. Bu davranışlar görüldüğünde “Disiplin Yönetmeliği” uygulanır.

f) Adres ve telefon ile ilgili değişikliklerin okul idaresine duyurulması önemli ve zorunludur. Disiplin Yönetmeliğinde “okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlış bildirmek veya bildirmemek” uygun olmayan bir davranış olarak belirtilmiştir.

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 21.04.2016 - Güncelleme: 21.04.2016 12:47 - Görüntülenme: 2690
  Beğen | 1  kişi beğendi