T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KADIKÖY - İstanbul Anadolu Lisesi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOBS) adı altında gerçekleştirilen bursluluk sınavı başvuruları başladı.

PYBS başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava giriş belgeleri 17 Mayıs´ta yayınlanacak.

 

Başvurular

https://e-okul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/DPY/SNV00004.ASPX

internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

2019 PYBS SINAVI NE ZAMAN?

 

MEB´in yayınladğı takvime göre, 2019 İOKBS sınavı 2 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00´da gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara 4´er seçenekli 100 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 120 dakika verilecek.

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 

* Türkiye Cumhuriyetiveya Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyetivatandaşı olmak,

 

* Mevzuatta belirtilenkayıtve kabul şartlarını taşımak,

 

* Ortaokullar, imamhatiportaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5´inci, 6´ncı, 7´nci ve 8´incisınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9´uncu, 10´uncu ve 11´incisınıflarında öğrenciolmak,

 

* İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezasıalmamışolmak,

 

* Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

 

* Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu´nda belirtilenMillî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin2018senesiyıllıkgelirtoplamındanfertbaşınadüşentoplam miktarın2019MaliYılıiçin tespitedilen13480,00TL´yi(onüçbindörtyüzseksen)geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

 

Başvuru Kılavuzu

meb_iys_dosyalar/34/12/455969/dosyalar/2019_03/13121826_kYlavuz.pdf

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 13.03.2019 - Güncelleme: 16.03.2019 11:25 - Görüntülenme: 302
Kaynak: https://eokulyd.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/DPY/SNV00004.ASPX
  Beğen | 3  kişi beğendi